Tin tức > Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức, biên chế của các phòng chuyên môn thuộc Sở
Ngày đăng: 30/07/2012 - Số lần xem: 1612

1. Cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn:

Các phòng chuyên môn thuộc Sở có Trưởng phòng và từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên giúp việc.

Trưởng phòng là người đứng đầu phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở, trước pháp luật về toàn bộ công việc được phân công, được Trưởng phòng uỷ quyền giải quyết mọi công việc của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt ở cơ quan.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở quyết định theo quy định.

2. Biên chế của các phòng:

Biên chế của các phòng chuyên môn thuộc Sở do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của tỉnh giao và phân bổ theo chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thực tế của từng phòng. 

 

 

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi