Tin tức > Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Lãnh sự Việt kiều
Ngày đăng: 01/10/2012 - Số lần xem: 2637

1. Chức năng:

Phòng Lãnh sự, Việt kiều là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu và giúp lãnh đạo Sở theo dõi, quản lý nhà nước về công tác nhập cảnh của cá nhân, tổ chức nước ngoài đến công tác, học tập, làm việc tại tỉnh. Đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ Phi Chính phủ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tham mưu công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan, đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật; định kỳ thống kê, tổng hợp, báo cáo các đoàn vào thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh và đoàn vào của các sở, ban, ngành, huyện và các tổ chức đoàn thể khác;

- Tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan người nước ngoài đến học tập, làm việc tại tỉnh;  

- Theo dõi, tổng hợp tình hình công dân trên địa bàn tỉnh di cư sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài;

- Tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Sở;

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, việc đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;

- Phối hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân;

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở trong việc vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài. Hỗ trợ các thủ tục hành chính trong việc triển khai các chương trình dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp do các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài giúp đỡ tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giới thiệu, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào đầu tư tại địa phương theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

 

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi