Tin tức > Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Biên giới
Ngày đăng: 30/07/2012 - Số lần xem: 1616

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Biên giới:

1. Chức năng:

Phòng Biên giới là phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh; công tác phân giới cắm mốc biên giới.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia thuộc địa bàn tỉnh quản lý theo đúng quy định của pháp luật;

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Quy chế quản lý biên giới trên đất liền, các tranh chấp nảy sinh trên đất liền thuộc địa bàn tỉnh quản lý;

- Tham mưu nội dung đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác về biên giới, lãnh thổ giữa tỉnh Đăk Nông với tỉnh Mondulkiri/Campuchia và triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết;

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

- Là thành viên giúp việc của Ban Biên giới tỉnh và Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh.

- Làm đầu mối trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới, Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành của Trung ương có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ và công tác phân giới cắm mốc của tỉnh; theo dõi, tổng hợp và báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về lĩnh vực biên giới;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi