Tin tức > Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Chính trị, Kinh tế quốc tế
Ngày đăng: 30/07/2012 - Số lần xem: 1486

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Chính trị, Kinh tế quốc tế

1. Chức năng:

Phòng Chính trị, Kinh tế quốc tế là phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công tác phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông với các địa phương, tổ chức trên thế giới. Xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại tổng thể dài hạn và hàng năm của tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

- Thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh;

- Tham gia công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ thông tin về kinh tế đối ngoại cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực có tác động đến tỉnh Đắk Nông, đề xuất với UBND tỉnh phương hướng và giải pháp thực hiện.

- Tham mưu xây dựng chương trình hoạt động văn hoá đối ngoại của tỉnh; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hoá đối ngoại và việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hoá của địa phương ở nước ngoài.  

- Phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, những chủ trương quan trọng trong từng lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Phối hợp với các cơ quan chuyên trách có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức theo dõi và triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tại tỉnh;

- Phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại và phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý phóng viên nước ngoài; Tham mưu xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, phối hợp tiếp nhận và đề nghị cấp có thẩm quyền khen tặng bằng khen, huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

 

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi