Tin tức > Các dự án
Các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng: 08/08/2016 - Số lần xem: 2583

Tổ chức phi chính phủ (Non-Governmental Organizations, gọi tắt là NGOs) đã tồn tại hàng trăm năm trên thế giới dưới nhiều dạng khác nhau. Nguồn gốc xa xưa của NGOs vốn là những nhóm nhỏ làm từ thiện. Tiêu chí hoạt động của các tổ chức này là cứu trợ nhân đạo đối với nạn nhân chiến tranh, thiên tai và nghèo đói, không phân biệt chính kiến và địa lý. Có nhiều quan điểm khác nhau về phân loại và định nghĩa về NGOs, tuy nhiên để thống nhất về cách hiểu, bài viết xin trích dẫn định nghĩa của Liên hợp quốc về lĩnh vực này: NGOs là bất kỳ tổ chức quốc tế nào được lập ra không phải do một thoả thuận liên chính phủ quốc tế, nhưng NGOs đó có thể bao gồm các tổ chức có thành viên do chính phủ cử ra, với điều kiện thành viên đó không được can thiệp vào quyền tự do bày tỏ ý kiến của tổ chức đó.

Về cơ bản, có 03 loại TCPCP phổ biến hiện đang hoạt động trên thế giới:

+ Tổ chức phi chính phủ mang tính chất quốc gia;

+ Tổ chức phi chính phủ mang tính chất quốc tế;

+ Tổ chức phi chính phủ mang tính chất chính phủ.

Các tổ chức phi chính phủ mang tính chất quốc gia (National Non-Governmental Organizations, gọi tắt là NNGOs) là tổ chức mà các thành viên đều mang một quốc tịch. Các tổ chức này xuất hiện trên thế giới từ rất sớm. Phạm vi hoạt động chủ yếu phục vụ cho từng cộng đồng, hoạt động trong phạm vi một nước.

Các tổ chức phi chính phủ mang tính chất quốc tế (International Non-Governmental Organizations, gọi tắt là INGOs) là tổ chức mà các thành viên của nó mang nhiều quốc tịch khác nhau sáng lập ra. Phạm vi hoạt động của INGOs rộng khắp trên thế giới, nhưng INGOs phải tuân theo luật pháp của nước nhận sự hợp tác.

Các tổ chức phi chính phủ mang tính chất chính phủ (Governmental Non-Governmental Organizations, gọi tắt là GONGOs) là các tổ chức do chính phủ lập ra hoặc một NGO nào đó hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách của chính phủ. Ví dụ: Chương trình phát triển DED của Đức; SNV của Hà Lan đang có chương trình viện trợ cho Việt Nam. 

Viện trợ NGOs được thể hiện dưới ba hình thức chủ yếu là viện trợ thông qua các chương trình, dự án (viện trợ để thực hiện các chương trình/dự án), viện trợ phi dự án (viện trợ bằng tiền hay hiện vật) và viện trợ khẩn cấp trong trường hợp có thiên tai.

Khác với nguồn viện trợ chính thức (ODA), viện trợ NGO là loại viện trợ không hoàn lại, mang tính nhân đạo và phát triển, có thủ tục nhanh gọn và đơn giản. Quy mô dự án thường không lớn (từ vài nghìn đến vài trăm nghìn đô la Mỹ, thời gian thực hiện không dài (từ vài tháng đến 1-2 năm) nhưng thường đáp ứng kịp thời, sát với nhu cầu và phù hợp với khả năng quản lý, sử dụng của nơi nhận viện trợ.

Hiện nay, nhiều nước phát triển đã dành một phần viện trợ ODA cho các nước đang phát triển thông qua NGOs. Số tiền viện trợ thông qua NGOs khá lớn, ngày một tăng và trên thực tế đã hỗ trợ đáng kể cho các chương trình kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 17 tổ chức phi chính phủ được cấp phép hoạt động tại tỉnh Đắk Nông, hầu hết là tổ chức phi chính phủ nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam, nhưng chỉ có 07 dự án của 07 tổ chức đang triển khai thuộc các lĩnh vực: y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bình đẳng giới, sinh kế, bảo vệ rừng và bảo tồn loài, nông nghiệp, vệ sinh, nước sạch: (1) Tổ chức Oxfam Quốc tế với Dự án Nâng cao vị thế và tiếng nói người dân dân tộc thiểu số tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông; (2) Tổ chức Action Aid Việt Nam với Dự án Sinh kế bền vững cho nhóm nông dân nghèo; (3) Tổ chức World Vision với Chương trình phát triển vùng tại huyện Đắk R’lấp; (4) Tổ chức Fred Hollows Foundation– FHF với dự án Phát triển mô hình chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Đắk Nông”; (5) Tổ chức Maison Chance với dự án “Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn; (6) Công ty EDE Consulting với dự án “Sử dụng nước tưới hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành sản xuất cà phê Việt Nam, tại Đắk Nông”; (7) Tổ chức PSI với dự án: “Cải thiện điều kiện vệ sinh cho hộ gia đình nông thôn tại Đắk Nông”

Nhìn chung, các dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật và những cam kết giữa tổ chức với địa phương, đóng góp một phần trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, như hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, về quyền trẻ em, góp phần cải thiện điều kiện sống và nâng cao nhận thức về sinh kế, tập quán sản xuất, giúp người dân trong vùng dự án tiếp cận được với phương thức sản xuất thích hợp hơn, nhằm cải thiện thu nhập cho bản thân họ và gia đình.

Cùng với sự nỗ lực của Chính quyền các cấp trong vận động thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thì nguồn vốn NGOs là một kênh cần thiết góp phần trong sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống của địa phương.

  • Nguồn: Trần Nhị Bạch Vân
Phản hồi