Tin tức > Các dự án
Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng: 28/06/2016 - Số lần xem: 647

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.

Kèm theo Quyết định này là Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài (gọi tắt là Chương trình vận động viện trợ PCPNN) và Danh mục các dự án kêu gọi tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tư viện trợ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Chương trình vận động viện trợ PCPNN được xây dựng nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN đã và đang hoạt động tại tỉnh Đắk Nông và trên lãnh thổ Việt Nam, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức PCPNN có tiềm năng; Duy trì và nâng cao giá trị viện trợ của cá nhân và tổ chức PCPNN. Đồng thời, xây dựng môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án của các tổ chức này đi đôi với đảm bảo bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Bên cạnh đó, Chương trình còn góp phần định hướng cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trong việc xây dựng các dự án vận động viện trợ trong thời gian tới.

Chương trình vận động viện trợ PCPNN được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xóa đói - giảm nghèo của tỉnh, phù hợp với quy hoạch và tình hình thực tế của từng ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Chương trình đã đưa ra định hướng thu hút đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm như: Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Đào tạo, dạy nghề và hướng nghiệp; Giải quyết các vấn đề xã hội; Môi trường; Khắc phục hậu quả chiến tranh; Phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; Văn hóa, thể thao, du lịch; Ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đi kèm với Chương trình là Danh mục các dự án kêu gọi tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tư viện trợ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, được tổng hợp từ nhu cầu của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, tương ứng với các lĩnh vực được định hướng thu hút đầu tư.

Căn cứ theo Quyết định này, Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các dự án vừa và nhỏ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.

File đính kèm:

Quyết định

Danh mục

  • Nguồn: Trần Nhị Bạch Vân
Phản hồi