Tin tức > Cải cách hành chính
Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Ngày đăng: 31/07/2012 - Số lần xem: 2076

2.1 Trình tự thực hiện:

A. Đối với cơ quan, tổ chức:

Các cơ quan, tổ chức của Việt Nam hoặc các cơ quan, tổ chức nước ngoài khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh phải gửi văn bản xin phép UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông) ít nhất 15 ngày làm việc trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Thời gian nộp hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định). Cụ thể:

- Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ;

Trường hợp nộp hồ sơ vào cuối buổi chiều thì sẽ xem xét giải quyết vào ngày làm việc hôm sau.

B. Đối với cơ quan nhà nước:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả căn cứ vào quy định về hồ sơ, thủ tục có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh các giấy tờ trong thành phần hồ sơ.

Khi tiếp nhận hồ sơ phải vào sổ Công văn đến, viết phiếu chuyển vào sổ Công văn đến và lưu trữ tại cơ quan.

Bước 2: Việc xem xét giải quyết hồ sơ:

Sau khi nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyển đến, Phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu, dự thảo văn bản tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời đề nghị của cơ quan, đơn vị về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông chuyển đến (theo dấu bưu điện), Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 3: Giao trả kết quả:

- Sau khi có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm gửi kết quả cho Sở Ngoại vụ để trả kết quả cho cá nhân hoặc cơ quan đề nghị xin phép (qua đường công văn); hoặc cá nhân, tổ chức đề nghị có thể liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ để nhận kết quả.

2.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông hoặc qua hệ thống bưu chính.

2.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ gồm:

Văn bản đề nghị xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải ghi rõ các nội dung sau đây:

- Mục đích của hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Nội dung của hội nghị hội thảo quốc tế;

- Thời gian và địa điểm tổ chức;

- Địa điểm tham quan khảo sát (nếu có);

- Thành phần tham gia tổ chức gồm: Cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);

- Thành phần tham dự gồm: Số lượng đại biểu, cơ cấu thành phần đại biểu (Bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu nước ngoài);

- Bản sao hộ chiếu của các đại biểu nước ngoài;

- Nguồn kinh phí;

- Ý kiến của cơ quan liên quan (nếu có);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư;

- Các tài liệu liên quan đến hội nghị, hội thảo quốc tế (danh sách, chương trình, nội dung, bài phát biểu…).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

2.4. Thời gian thực hiện:

- Trong thời gian 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời đề nghị của cơ quan, đơn vị về việc đồng ý hoặc không đồng ý.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông chuyển đến (theo dấu bưu điện), Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

2.6. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông

d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh Đăk Nông; Công an tỉnh.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính

2.8. Lệ phí: Không

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đối với các hội thảo tư vấn du học có người nước ngoài tham gia cần bổ sung thêm các tài liệu sau đây: văn bản ký kết hợp tác về du học, đào tạo giữa Công ty với phía nước ngoài. Thư từ giao dịch chứng nhận đại diện của phía nước ngoài tham dự hội thảo. Chương trình hội thảo.

Các tài liệu liên quan được giới thiệu tại hội thảo (giới thiệu về trường, các chương trình đào tạo, học bổng…).

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tương Chính phủ ban hành Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

- Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi