Tin tức > Cải cách hành chính
Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính” năm 2017
Ngày đăng: 08/08/2017 - Số lần xem: 390

Sở Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-SNV tổ chức Cuộc thi viết “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính” năm 2017.

Nội dung là các vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính thuộc các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra cải cách hành chính…

Đối tượng dự thi là tất cả công chức, viên chức đang công tác, làm việc tại các sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Thời gian phát động cuộc thi từ tháng 8 đến tháng 9/2017.

  • Nguồn: Võ Thái Lâm
Phản hồi