Tin tức > Cải cách hành chính
Cắt giảm thời gian giải quyết đối với 223 thủ tục hành chính
Ngày đăng: 08/09/2017 - Số lần xem: 316

Từ đầu năm đến nay, qua tổ chức kiểm tra, rà soát và cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 223 thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính như: Đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; cấp phép xây dựng; lao động thương binh - xã hội; tăng cường chỉ đạo việc niêm yết và công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Kết quả đến nay, 100% các sở, ban, ngành, UBND các cấp đã niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đồng thời, công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, qua đó tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và truy cập thông tin.

  • Nguồn: Võ Thái Lâm
Phản hồi