Tin tức > Thông tin KT-VH-XH
Bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng: 03/05/2018 - Số lần xem: 172

Ngày 02 tháng 5 năm 2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ký Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông. 

Quyết đinh 653/QĐ-UBND

Căn cứ Quyết định này, kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018 Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông sẽ không tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính gồm: 

01. Thủ tục cho phép người nước ngoài, tổ chức nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

02. Thủ tục cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông đi nước ngoài.

03. Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Vậy Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức được biết./.

  • Nguồn: Nguyễn Thanh Tuấn - Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi