Tin tức > Thông tin KT-VH-XH
Một số thông tin cơ bản về cộng đồng ASEAN
Ngày đăng: 04/08/2016 - Số lần xem: 485

I. Khái quát về ASEAN

          1. ASEAN là gì?

ASEAN là tên viết tắt tên tiếng Anh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of  Southeast Asian Nations), được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Băng-cốc, Thái Lan sau khi Bộ trưởng Ngoại giao các nước In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Xinh-ga-po ký bản tuyên bố ASEAN (Tuyên bố Băng-cốc). Tiếp sau đó là các thành viên khác gia nhập ASEAN như Bru-nây (01/1984), Việt Nam (28/7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997) và Căm-pu-chia (4/1999), hiện thực hóa ý tưởng về một Hiệp hội bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á.

Trãi qua gần 50 năm tồn tại và phát triển, ASEAN từ một Hiệp hội đơn sơ của các quốc gia trong khu vực dần phát triển thành một tổ chức qui mô với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng và chặt chẽ. Ngày nay, các hoạt động hợp tác của ASEAN đã bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của các quốc gia Đông Nam Á. ASEAN đã trở thành một tổ chức khu vực có ảnh hưởng nhất ở Đông Nam Á và có vai trò quan trọng ở khu vực Đông Á. Với việc ASEAN ký kết và phê chuẩn Hiến chương ASEAN, hợp tác ASEAN đã có nền tảng pháp lý và khuôn khổ thể chế để có bước phát triển mới, hướng tới việc xây dựng Cộng đồng ASEAN (31/12/2015).

2. Những đóng góp nổi bật của Việt Nam trong ASEAN

Sau 20 năm tham gia tham gia hợp tác ASEAN (7/1995), với phương châm chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam đã tham gia sâu rộng và toàn diện vào quá trình hợp tác ASEAN và đã có những đóng góp thiết thực nhằm tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, nhất là thúc đẩy hnhf thành mọt ASEAN thống nhất. Đồng thời, thông qua việc kiên trì bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội, xử lý khéo léo một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong khu vực, Việt Nam đã góp phần giúp ASEAN duy trì đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò chủ đạo đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào việc xác định phương hướng hợp tác và các quyết sách lớn của ASEAN, phù hợp với lợi ích của Việt Nam, như xây dựng Tầm nình ASEAN 2020, Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp khoảng cách phát triển, Tuyên bố Bali II ề xây dựng Cộng đồng ASEAN, Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và các Kế hoạch tổng thể của từng trụ cột Cộng đồng…Tiêu biểu là ta đã cùng Phi-líp-pin đề xuất xây dựng trụ cột văn hóa – xã hội, một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam đã chủ trì, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6 năm 1998 tại Hà Nội, đảm nhiệm thành công vai trò Chue tịch Ủy ban thường trực ASEAN (2000-2001). Đặc biệt trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam đã đưa bộ máy tổ chức ASEAN vào hoạt động trên thực tế; thức đẩy hợp tác ASEAN theo hướng nâng cao tính hành động và thực thi, nhất là trong triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tạo đà mạnh mẽ cho Hiệp hội hướng tới mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Các sáng kiến của ta trong năm Chủ tịch ASEAN 2010 được đánh giá cao như: Tuyên bố ASEAN về hợp tác tìm kiếm và cứu nạn người và tàu, thuyền gặp nạn trên biển; quyết định chính thức mời Nga, Mỹ tham gia Cấp cao Đông Nam Á từ năm 2011; vận động và tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần đầu tiên, tổ chức Hội nghị những người đứng đầu cơ quan an ninh các nước ASEAN…

Xem thêm ở file đính kèm...

  • Nguồn: Nguyễn Văn Khánh
Phản hồi