Tin tức > Thông tin KT-VH-XH
Xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Đăk Nông năm 2016
Ngày đăng: 22/04/2016 - Số lần xem: 938

Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định 1584/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đăk Nông cho 55 cơ quan hành chính; nâng cao nhận thức cho các cán bộ, công chức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008; qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Đăk Nông.

 Ngày 21/4/2016, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đăk Nông, Sở Khoa học & Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đăk Nông năm 2016.

Qua gần 08 năm thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 (HTQLCL) của một số cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã đem lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức khi sử dụng dịch vụ công.

HTQLCL giúp cán bộ, công chức, viên chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học; rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện các quy trình tác nghiệp giúp cho thủ trưởng cơ quan và cán bộ nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình, xác định ranh giới trách nhiệm trong nội bộ cơ quan và giữa cơ quan với đơn vị bên ngoài, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, giúp đơn vị rà soát, đánh giá và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ trong cơ quan.

Việc áp dụng HTQLCL còn là phương pháp để giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. HTQLCL là một trong những công cụ hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Hồ sơ công việc của các đơn vị được tổ chức thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học. Hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao rõ rệt; từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi tới làm việc tại các đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, thực tiễn trong quá trình triển khai xây dựng HTQLCL cho thấy do cách tiếp cận và quản lý công việc tại các cơ quan, đơn vị còn mang tính sự vụ, chưa quen với cách tiếp cận và giải quyết công việc theo quá trình; vì vậy, việc xây dựng và áp dụng HTQLCL tại một số đơn vị chưa thực sự gắn kết với hoạt động cải cách hành chính dẫn đến hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL còn chưa cao. Bên cạnh đó, việc thay đổi thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn như thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trong các cơ quan đơn vị cũng gây ra nhiều khó khăn trong việc xác định phạm vi, đối tượng xây dựng, áp dụng hệ thống...

Theo đó, để duy trì và áp dụng có hiệu quả HTQLCL đã được xây dựng và áp dụng vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Đăk Nông trong các giai đoạn trước; Tiếp tục áp dụng, mở rộng việc áp dụng HTQLCL đối với các cơ quan chưa áp dụng, hoặc phạm vi áp dụng chưa bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đảm bảo mục tiêu 100% các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Đăk Nông đều áp dụng HTQLCL. Bên cạnh đó, để cán bộ, công chức hiểu được tầm quan trọng của việc áp dụng HTQLCL là công cụ hữu ích giúp họ có thể cải tiến phương pháp làm việc, minh bạch hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân, tăng tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi tham gia dịch vụ công, qua đó tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Với mục đích và ý nghĩa trên, tại Hội Nghị lần này, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung triển khai, giới thiệu tới các cơ quan, đơn vị những nội dung quan trọng, cụ thể:

- Nâng cao nhận thức hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 (HTQLCL) cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Hướng dẫn việc lập dự toán kinh phí triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL, kinh phí duy trì việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị (theo Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan).

 - Giới thiệu tổng quan mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

 

Đồng chí Trần Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị

 Trên cơ sở tiếp thu và lĩnh hội các nội dung hướng dẫn của Sở Khoa học & Công nghệ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã hiểu rõ hơn nội dung chính của Bộ Tiêu chuẩn quốc tế ISO, nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng và tác dụng của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý nhà nước, nắm bắt kịp thời việc áp dụng HTQLCL theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; Hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc ứng dụng các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của cá nhân và tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện công tác quản lý và điều hành của cơ quan, tăng cường hoạt động cải cách hành chính tại địa phương. Diễn giải một cách khác, những lợi ích cụ thể khi áp dụng HTQLCL mà ai cũng có thể thấy được là:

Đối với cơ quan/tổ chức hành chính:

-           Chuẩn hóa công việc theo cơ chế một cửa.

-           Phân định rõ trách nhiệm trong từng quy trình.

-           Kiểm soát tốt quá trình giải quyết công việc.

-           Là công cụ để cung cấp dịch vụ thuận tiện cho công dân.

-           Cải thiện được mối quan hệ và hình ảnh của cơ quan hành chính Nhà nước.

 Đối với nhân viên:

-           Biết rõ trách nhiệm, quyền hạn, trình tự công việc.

-           Nhận thức tốt hơn về vai trò của mình trong tổ chức.

-           Cải tiến các công việc được giao ngày một tốt hơn.

Hội nghị tập huấn cũng đã dành nhiều thời gian để đại biểu và chuyên gia trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng, áp dụng trong thời gian qua và trong thời gian tới đối với các cơ quan triển khai áp dụng mới.

Trong danh mục các cơ quan mở rộng phạm vi áp dụng, triển khai áp dụng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001 giai đoạn 2016 - 2017 thì Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông là một trong những đơn vị thuộc nhóm các cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng trong năm 2016./.

 

  • Nguồn: Lê Thị Vân Anh
Phản hồi