Tin tức > Thông tin KT-VH-XH
Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại đáp ứng yêu cầu về xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
Ngày đăng: 08/03/2016 - Số lần xem: 806

Năm 2015 đã khép lại với những hoạt động đối ngoại phong phú và sôi động, trong đó đối ngoại Đảng đã phối hợp chặt chẽ với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đóng góp rất quan trọng vào thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao nước nhà, thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp năm mới 2016, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã dành cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cuộc trả lời phỏng vấn nhìn lại công tác đối ngoại Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XI vừa qua và hướng tới những mục tiêu của năm 2016.

 

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (Ảnh: Khánh Linh)

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực đối ngoại của Đảng ta trong nhiệm kỳ Đại hội XI? 

Đồng chí Hoàng Bình Quân: Trong 5 năm qua, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến mới, rất phức tạp và khó lường. Kinh tế thế giới phục hồi không nhanh như kỳ vọng và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xung đột vũ trang, tôn giáo, sắc tộc có xu hướng gia tăng. Hầu hết các điểm nóng chưa được giải quyết, trong khi xuất hiện những điểm nóng mới với độ phức tạp, căng thẳng lớn. Tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ diễn biến phức tạp. Chủ nghĩa khủng bố diễn biến khó lường, khủng hoảng di cư và nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống khác nổi lên gay gắt. Tình hình đó tác động sâu, rộng tới môi trường an ninh, phát triển của nước ta.

Quán triệt, bám sát các mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Trung ương 28 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Kết luận 73 của Bộ Chính trị về tăng cường quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, công tác đối ngoại Đảng đã không ngừng đổi mới hoạt động, gia tăng chiều sâu hiệu quả kết hợp với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và nổi bật, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ động và tích cực mở rộng và tăng cường quan hệ với các chính đảng trên thế giới trên cả bình diện song phương và đa phương. Đến nay, Đảng ta đã có quan hệ ở các mức độ khác nhau với 228 chính đảng ở 112 nước trên khắp các châu lục. Theo đó, quan hệ Đảng phát huy rất hiệu quả vai trò tạo dựng nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ đối ngoại của đất nước. Với tư cách là thành viên tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn đa phương chính đảng như Hội nghị quốc tế các đảng chính trị ở châu Á (ICAPP), Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMCWP), Hội thảo quốc tế các ĐCS (ICS), Diễn đàn Sao Paulo (SPF), Đảng ta tham gia thảo luận việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời vận động dư luận quốc tế đồng tình, ủng hộ đối với các vấn đề liên quan mật thiết tới lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam, nhất là vấn đề Biển Đông.

Cùng với việc tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống là các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả các nước thì việc chủ động mở rộng, thúc đẩy toàn diện, hiệu quả thực chất quan hệ với các đảng cầm quyền, các đảng tham chính trên thế giới có thể coi là điểm đột phá rất quan trọng của đối ngoại Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Thực tiễn cho thấy, các đảng cầm quyền, tham chính luôn có vị thế và tiếng nói quan trọng trên chính trường, có ảnh hưởng quyết định đến đường lối, chính sách đối ngoại của các nước. Do đó, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền, tham chính là rất cần thiết, vừa góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, vừa linh hoạt thích ứng với những chuyển biến nhanh chóng, khó lường trên chính trường các nước, nhất là ở những nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của ta.

Trong 5 năm vừa qua, Đảng ta đã chủ động từng bước triển khai, thúc đẩy lộ trình quan hệ với các đảng cầm quyền, tham chính tại nhiều nước, trong đó Mỹ, Anh. Kết quả là, đến nay, về số lượng, trong số 228 chính đảng mà Đảng ta có quan hệ, có 59 đảng cầm quyền và 38 đảng tham chính. Về nội dung hợp tác, căn cứ vào mức độ quan hệ và đánh giá vị thế, triển vọng của các chính đảng, chúng ta đã chủ động ký kết thỏa thuận hợp tác với các đảng cầm quyền, tham chính ở một số nước, xác định rõ phạm vi và nội dung hợp tác, phù hợp với lợi ích của ta và yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới.

Thứ hai, chúng ta đã triển khai rất hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao của Lãnh đạo Đảng, góp phần thiết thực tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng. Với ý nghĩa chiến lược, hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng có vai trò hết sức quan trọng đối với kết quả triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư.

Trong nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư Đảng ta đã thăm chính thức nhiều nước láng giềng, đối tác truyền thống, đối tác quan trọng như Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Cu-ba, Ấn Độ, Thái Lan, Xinh-ga-po, Bỉ, Anh, Ý, Liên minh châu Âu, Va-ti-căng, Nga, Bê-la-rút, Hàn Quốc, và đặc biệt đỉnh cao là 3 chuyến thăm rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc, Nhật Bản và chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ trong năm 2015. Các chuyến thăm này là những dấu mốc lịch sử, góp phần quan trọng tăng cường sự tin cậy chính trị, đề ra các phương hướng, biện pháp lớn của công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong thời gian tới.  

Nhìn một cách tổng thể, các chuyến thăm nước ngoài của người đứng đầu Đảng ta trong nhiệm kỳ Đại hội XI vừa phát huy vai trò thúc đẩy, đưa các mối quan hệ với các nước đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, vừa có ý nghĩa thiết lập được vị thế cân bằng trong quan hệ với các nước lớn, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các quyết sách đối ngoại một cách chủ động, hiệu quả, độc lập, tự chủ, mở ra không gian hợp tác cởi mở hơn cho đất nước. Đây chính là một thành quả đối ngoại to lớn và có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ ba, chúng ta đã phát huy rất hiệu quả kênh đối ngoại Đảng để xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh và phát triển của đất nước. Trong bối cảnh môi trường quốc tế và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, có nhiều vấn đề lớn về an ninh và phát triển đã nảy sinh trong quan hệ của nước ta với các nước láng giềng. Quan hệ đối ngoại trên kênh Đảng đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Biển Đông, biên giới, nguồn nước sông Mê – Công v.v.

Tại các diễn đàn đa phương chính đảng mà Đảng ta là thành viên, bạn bè quốc tế đều bày tỏ quan tâm, đồng tình ủng hộ với các chủ trương, đường lối và quyết sách lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều đảng bày tỏ nhất trí và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực; luôn dành sự động viên, cổ vũ to lớn với các thành quả và kinh nghiệm thực tiễn mà Đảng ta đạt được trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhấn mạnh những thành tưu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm Đổi mới.

Phóng viên: Năm 2016 là năm tiến hành Đại hội XII của Đảng, là năm mở đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 ­ 2020, tình hình trong nước sẽ có nhiều thời cơ thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Theo đồng chí, công tác đối ngoại của Đảng ta đứng trước những cơ hội và thách thức gì?

Đồng chí Hoàng Bình Quân: Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, những thành tựu đối ngoại rất quan trọng đạt được trong năm 2015 và nhiệm kỳ Đại hội XI sẽ là tiền đề vững chắc để công tác đối ngoại Đảng phát huy tính chủ động, nắm bắt thời cơ, vận hội, vượt qua thách thức, khó khăn, tiếp tục đóng góp tích cực vào những kết quả chung của công tác đối ngoại của nước ta và sự nghiệp phát triển, bảo vệ Tổ quốc.  

Có thể thấy là công tác đối ngoại Đảng đang đứng trước những cơ hội lớn. Thứ nhất, sự tùy thuộc lẫn nhau ngày càng tăng khiến các nước trên thế giới đều có nhu cầu xây dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi, đan xen lợi ích, tạo điều kiện để Đảng ta mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại với các đối tác trong khu vực và trên thế giới, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát triển đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế quốc tế của Đảng ta, đất nước ta.

Thứ hai, mặc dù nhiều nước có chế độ chính trị-xã hội khác với nước ta, song đã đạt được sự nhất trí trong nội bộ về chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam nói chung và với Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng; thể hiện sự coi trọng của các nước đối với vị thế, vai trò của Đảng ta với tư cách là đảng cầm quyền. Đây là cơ hội thuận lợi để không ngừng làm sâu sắc hơn các mối quan hệ quốc tế của Đảng, nhất là với các đảng cầm quyền, tham chính ở các nước đối tác quan trọng, đưa các mối quan hệ này đi vào chiều sâu, thực chất hơn; qua đó, tạo cơ sở chính trị vững chắc cho sự phát triển hơn nữa quan hệ giữa nước ta với các nước.

Thứ ba, thông qua hợp tác và các hoạt động trao đổi đa dạng, ta tranh thủ được tri thức và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của các nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của Đảng.

Thứ tư, với các mối quan hệ ngày càng đa dạng, rộng mở của Đảng ta, ta có điều kiện vận động, huy động tốt hơn sự chia sẻ, đồng tình, ủng hộ của các đảng, các nước, của chính giới cũng như dư luận nhân dân các nước đối với đường lối phát triển đất nước của Đảng ta, nước ta, cũng như đối với các vấn đề liên quan mật thiết tới môi trường an ninh, phát triển của nước ta. Đồng thời, tăng cường sự đấu tranh hiệu quả trên nhiều kênh đối với những vấn đề không phù hợp với lợi ích của đất nước-dân tộc ta.  

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại Đảng cũng đứng trước những thách thức, yêu cầu mới. Một là, đó là những thách thức mới về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia.

Hai là, cạnh tranh chiến lược và cọ xát ngày càng tăng giữa các nước lớn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang làm gia tăng tính phức tạp của môi trường chính trị-an ninh trong khu vực, tác động tới môi trường an ninh chiến lược của Việt Nam; đòi hỏi đối ngoại Đảng phải hết sức chủ động, linh hoạt, phát huy vai trò, thế mạnh của mình và phối hợp hiệu quả với các lĩnh vực ngoại giao khác trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, phát triển của đất nước.

Ba là, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ thúc đẩy, mở rộng hợp tác và giao lưu đến tất cả các ngành, các cấp, tiếp xúc đối ngoại sẽ lan tỏa đến tận cơ sở và đến người dân, các yếu tố nước ngoài, các hoạt động đối ngoại sẽ tác động ngày càng lớn và trực tiếp hơn đến các mặt đời sống của xã hội, đến lợi ích quốc gia và lợi ích của người dân, làm tăng tính gắn bó chặt chẽ giữa đối ngoại và đối nội. Điều đó đòi hỏi nhận thức mới về công tác đối ngoại, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại.

Bốn là, chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng cũng đặt ra yêu cầu phải giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ với các cam kết ở mức độ cao trong quá trình Việt Nam chủ động, tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế; đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất  hơn nữa giữa các cơ quan tham mưu về đối ngoại.

 

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng  trong chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ tháng 7/2015 (Ảnh: TTXVN)

 

Phóng viên: Để vượt qua những thách thức và nắm bắt các cơ hội, công tác đối ngoại của Đảng ta sẽ hướng vào những nội dung trọng tâm nào trong năm 2016, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Bình Quân: Đứng trước những yêu cầu mới, vấn đề mới trong việc phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhằm tận dung tối đa các thuận lợi, thời cơ, vượt qua các khó khăn, thách thức, trong thời gian tới, công tác đối ngoại Đảng cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng lớn về đối ngoại đề ra tại Đại hội XII. Có ba nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung là:

Thứ nhất, nhận thức rõ và cụ thể hóa vào thực tiễn công tác đối ngoại nguyên tắc cơ bản là lấy lợi ích quốc gia – dân tộc là mục tiêu tối thượng của đối ngoại. Chúng ta đảm bảo lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Đây là sự kế thừa và phát triển cả lý luận và thực tiễn triển khai đường lối đối ngoại từ các nhiệm kỳ trước. Nhiệm vụ quan trọng của đối ngoại thời gian tới là tạo môi trường quốc tế hoà bình, ổn định; kết hợp sức mạnh thời đại với sức mạnh dân tộc, tranh thủ sự hợp tác quốc tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, sức mạnh và vai trò của đối ngoại Đảng trong duy trì môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, tăng cường và đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực nâng cao hiệu quả thực chất, thúc đẩy các nội dung quan hệ Đảng tiếp tục đi vào chiều sâu, cả trên bình diện song phương và đa phương. Tiếp tục chủ động, tích cực triển khai chủ trương tăng cường quan hệ truyền thống với các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả; mở rộng và đưa quan hệ với các đảng cầm quyền, tham chính đi vào chiều sâu. Chủ động và tích cực phát huy vai trò của Đảng ta tại các diễn đàn đa phương chính đảng. Nội dung trao đổi, hợp tác trên kênh đảng đi sâu vào các lĩnh vực, các vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, như kinh nghiệm cầm quyền, năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý và trình độ, kiến thức chuyên môn của lãnh đạo, cán bộ Đảng các cấp.

Thứ baphối hợp đồng bộ và chặt chẽ với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân nhằm huy động và phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp cho công tác đối ngoại. Đây là một truyền thống quý báu của đối ngoại nước ta. Việc huy động và củng cố sức mạnh vật chất luôn được kết hợp chặt chẽ với việc huy động và phát huy sức mạnh tinh thần; kết hợp chặt chẽ các kênh, các binh chủng và lĩnh vực của đối ngoại, từ ngoại giao nhà nước, đến đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, đối ngoại càng cần phải trở thành một mặt trận thống nhất dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng, với sự tham gia năng động, sáng tạo, phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành, của mọi tổ chức, cá nhân.

Thứ tư, không ngừng đổi mới tư duy cả về nội dung, phương thức, chiến lược, chiến thuật triển khai hoạt động. Việc xử lý linh hoạt các mối quan hệ quốc tế của Đảng tạo điều kiện thuận lợi chung cho công tác đối ngoại, góp phần tăng cường nền tảng, sự gắn kết, bổ sung và thống nhất trong thực tiễn triển khai hoạt động đối ngoại. Đồng thời, trong cục diện thế giới phức tạp như hiện nay, cần nắm chắc phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại, không để khác biệt về thể chế chính trị-xã hội cản trở việc mở rộng các mối quan hệ quốc tế của Đảng.

Thứ năm, thường xuyên củng cố và tăng cường năng lực của lực lượng tham gia công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại đảng. Chúng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn toàn diện, am hiểu luật pháp, giỏi ngoại ngữ và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

  • Nguồn: Võ Thái Lâm
Phản hồi
© Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông

Cơ quan chủ quản: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Giấy phép số: 117/GPTTDT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông cấp ngày 30/8/2018
Chịu trách nhiêm về nội dung: Ông Dương Huy Toàn - Trưởng ban Biên tập, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Địa chỉ: Đường 23 tháng 3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Điện Thoại: 02613.547.775; Fax: 02613.547.526; Email: sngv@daknong.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông" hoặc "www.sngv.daknong.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.