Tin tức > Thông tin KT-VH-XH
Tập huấn công tác phi chính phủ nước ngoài
Ngày đăng: 24/12/2014 - Số lần xem: 876

Ngày 17/12, Sở Ngoại vụ đã tổ chức lớp tập huấn công tác phi chính phủ nước ngoài cho hơn 30 người là chuyên viên, cán bộ phụ trách công tác phi chính phủ các cấp trên địa bàn tỉnh. 

 

Nội dung tập huấn bao gồm một số chuyên đề: Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trên thế giới; Quan hệ giữa Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Công tác vận động và quản lý đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; Công tác phi chính phủ nước ngoài tại Tây Nguyên...

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ làm công tác vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài cũng như nâng cao tính chủ động của các sở, ngành, địa phương và tổ chức nhân dân trong việc quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.


  • Nguồn: Báo Đăk Nông
Phản hồi