Tin tức > Thông tin KT-VH-XH
Tổng quan công tác thông tin đối ngoại năm 2014
Ngày đăng: 22/12/2014 - Số lần xem: 923

Năm 2014, tình hình chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng kém bền vững tác động không nhỏ đến đến nền kinh tế của nước ta và sự phát triển của tỉnh nhà. Khu vực châu Á – Thái Bình dương và Đông Nam Á vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, nhất là tranh giành ảnh hưởng, tranh chấp chủ quyền biển, đảo

 Đak Nông cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn phải vượt qua như quy mô nền kinh tế còn nhỏ và lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hệ thống giao thông còn yếu kém, đời sống nhân dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn duy trì tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong đó, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả góp phần thông tin, quảng bá giới thiệu thành tựu phát triển của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Từ công tác chỉ đạo…

Trên cơ sở Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg, ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020;  Chương trình số 17-CTr/TU, ngày 18/6/2012 của Tỉnh ủy về thực hiện “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh”,  Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai công tác thông tin đối ngoại từ tỉnh đến cơ sở và các ngành chức năng có liên quan, tạo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Thông tin về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Đăk Nông; tuyên truyền nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo an ninh biên giới, ổn định an ninh trật tự; đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

Qua việc triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại đối với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

đến những kết qủa đạt được.

Có thể nói, năm 2014, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các đơn vị, địa phương trong tỉnh công tác thông tin đối ngoại được triển khai đa dạng, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, cụ thể: 

  Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giới thiệu những thành tựu các thế mạnh, tiềm năng về kinh tế, xã hội của tỉnh, những điều kiện thuận lợi trong việc hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đăk Nông với tỉnh Muldunkiri thuộc Vương quốc Campuchia, tăng cường tình đoàn kết, góp phần quan trọng vào việc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các tỉnh và nước bạn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng;  đồng thời định hướng các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trong tỉnh tăng cường số lượng và chất lượng các hoạt động thông tin, tính chất dự báo tình hình, chủ động hơn trong việc định hướng dư luận, góp phần đấu tranh với những thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

 Các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh tích cực, chủ động thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, quảng bá giới thiệu thành tựu phát triển của tỉnh từng bước được nâng lên cả về nội dung và hình thức thông tin. Thông tin về những vấn đề, sự kiện quan trọng của tỉnh đã được chuyển tải nhanh chóng đến với các địa phương trong nước và các nước lân cận để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế tiếp cận và nắm bắt thông tin về tỉnh Đăk Nông. Đặc biệt, chú trọng quảng bá hình ảnh Đăk Nông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch với các đối tác nước ngoài có quan hệ với Đăk Nông; quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam nói chung, Đăk Nông nói riêng, về tiềm năng phát triển cho du khách đến Đăk Nông; kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực: công nghiệp, du lịch...

 Triển khai thực hiện Đề án Thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013 – 2020, trong năm 2014 Sở Thông tin và Truyền thông đã đầu tư mua sắm các thiết bị (máy ảnh, catsette) phục vụ thông tin đối ngoại cho 06 xã biên giới trên địa bàn tỉnh, gồm: xã Đăk Wil (huyện Cư Jut), xã Đăk Lao và Thuận An (huyện Đăk Mil), xã Thuận Hạnh (huyện Đăk Song), xã Đăk Buk So và xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức); phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức 01 Hội nghị tập huấn thông tin đối ngoại cho 95 đồng chí là lãnh đạo, người phát ngôn, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, nhằm thông tin về tình hình thời sự quốc tế, quan hệ Việt Nam với các nước, kết quả các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; biên soạn và phát hành 500 cuốn “sổ tay nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại” cho các đơn vị, cá nhân làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 04 Hội nghị báo cáo viên trực tuyến  cho 250 lượt Báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành nhằm thông tin về tình hình thời sự quốc tế, quan hệ Việt Nam với các nước, kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Cấp phát 4000 cuốn tài liệu tuyên truyền Hiến pháp 2013; 2000 cuốn tài liệu tuyên truyền biên giới Việt Nam – Campuchia; 200 bản tài liệu tuyên truyền về tình hình biến động chính trị tại Ukraina; 150 bản tài liệu tuyên truyền về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hgair Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức 02 lớp tập huấn quán triệt các quan điểm chỉ đạo, cập nhật các kiến thức mới về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới cho cán bộ Lãnh đạo cấp tỉnh và cấp huyện; Lớp cập nhật kiến thức đối ngoại trong tình hình mới và nghiệp vụ đối ngoại cho cho cán bộ nghiệp vụ các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh theo kế hoạch công tác đối ngoại năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Ngoại vụ cũng đã phối hợp với các đơn vị Sở Lao động, Thương bình và Xã hội, Công an tỉnh, tổ chức 01 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm cho Việt Nam tại 10 doanh nghiệp và 12 nhà thầu có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của gần 50 đại biểu. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kết quả phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Đăk Nông cho nhân dân sinh sống trên khu vực biên giới theo nguyên tắc “toàn diện, thích hợp, cụ thể, chặt chẽ”, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước từ ngày 19/11/2014 – 18/12/2014. Đặc biệt dịp kỷ niệm 45 năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia, đã tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật vùng biên giới, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia ngày càng bền chặt, cùng có lợi, hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển.

Đài PTTH tỉnh đã phát sóng phát thanh và truyền hình khoảng 60 tin và 20 bài thông tin tuyên truyền về công tác đối ngoại của tỉnh, về công tác phân giới cắm mốc biên giới, chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư… Ngoài ra, Đài PTTH tỉnh phối hợp với các đơn vị mở các chuyên mục về thông tin đối ngoại như: phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mở chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh mở chuyên mục “Quân sự quốc phòng toàn dân”, phối hợp Công an tỉnh mở chuyên mục “An ninh trật tự”…

Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân, nhất là khu vực Biên giới, khu vực tập trung người đồng bào DTTS và vùng đặc biệt khó khăn để thực hiện công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; chủ động nắm tình hình, phát hiện phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; ngăn chặn và vô hiệu hóa  379 tài liệu các loại tán phát vào địa bàn tỉnh, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi cho tiến trình hội nhập quốc tế.

Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách, xây dựng kế hoạch ngân sách để thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện thông qua các buổi hội đàm, các buổi giao lưu văn nghệ…để lồng ghép công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại. Tổ chức Hội đàm, trao đổi 175 lần (12 lần cấp tỉnh, 163 lần cấp Đồn), tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại được 120 buổi/2500 lượt người tham gia góp phần nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa Nhà nước và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam – Campuchia. 

  • Nguồn: Nguyễn Phượng - Sở TT&TT
Phản hồi