Tin tức > Thông tin KT-VH-XH
Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngoại vụ 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014
Ngày đăng: 27/06/2014 - Số lần xem: 1021

Chiều ngày 26/6/2014 Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Sở.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2014, Sở Ngoại vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định, các văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực ngoại vụ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai các hoạt động công tác của ngành góp phần thực hiện các hoạt động đối ngoại của tỉnh có hiệu quả; Công tác tổ chức đón tiếp đoàn vào luôn đảm bảo đúng quy trình thủ tục nhất là đảm bảo nghi thức ngoại giao, chu đáo, tiết kiệm, góp phần mở rộng quan hệ quốc tế, đồng thời thu hút, cải thiện môi trường đầu tư và quảng bá hình ảnh của tỉnh. Sở Ngoại vụ đang từng bước thực hiện tốt chức năng làm đầu mối trong công tác vận động, quan hệ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; chủ động trong công tác tuyên truyền đối ngoại nhằm quảng bá, giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch cho nước ngoài thông qua các bài viết trên trang Thông tin điện tử Sở; tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác văn hóa đối ngoại, kinh tế đối ngoại; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và cán bộ làm công tác đối ngoại ở các đơn vị.


Đồng chí Phạm Thanh Khiết - Giám đốc Sở, Chủ trì Hội nghị

Bên cạnh kết quả đã đạt được, tại hội nghị cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ đã nghiêm túc nhận thấy trong 6 tháng đầu năm 2014 đơn vị còn một số hạn chế, tồn tại, do nguyên nhân khách quan và cả chủ quan đó là: số lượng công chức ít, cán bộ công chức chưa có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ngoại vụ, nên thực hiện nhiệm vụ có lúc còn chậm, lúng túng; chất lượng tham mưu của một số công chức có lúc còn chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, UBND tỉnh triển khai các hoạt động đối ngoại; phối hợp với các cơ quan liên quan kêu gọi các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế tham gia hỗ trợ nhân đạo trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành để triển khai công tác quản lý các hoạt động đối ngoại đúng quy định; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh công tác đối ngoại, Chương trình số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 67/KH-UBND của UBND tỉnh về hội nhập quốc tế. Thực hiện phương châm chủ động và tích cực trong công tác đối ngoại, thực hiện chương trình công tác đối ngoại năm 2014 của tỉnh Đăk Nông; Đồng thời chú trọng kiện toàn củng cố bộ máy tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức đối ngoại cho các đối tượng là cán bộ phụ trách công tác đối ngoại các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, lãnh đạo UBND xã, phường trên toàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại trong tình hình mới./.

  • Nguồn: Võ Thái Lâm - Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi