Tin tức > Thông tin KT-VH-XH
Hội nghị cập nhật kiến thức và lý luận về công tác ngoại giao trong tình hình mới
Ngày đăng: 18/06/2014 - Số lần xem: 906

Nhằm bồi dưỡng thêm nhận thức và đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên cùng nhân dân nhằm phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, ngày 18/6/2014, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông đã khai mạc Hội nghị quán triệt các quan điểm chỉ đạo, cập nhật các kiến thức mới về đối ngoại và Hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Đồng chí Cao Huy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo của các Ban Đảng Tỉnh ủy, Lãnh đạo các tổ chức Chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã và các cán bộ làm công tác đối ngoại của tỉnh và huyện; các phóng viên báo chí, đài phát thanh và truyền hình cũng đến tham dự hội nghị và đưa tin.

Đồng chí Cao Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu rõ các kết quả đã đạt được về đối ngoại của tỉnh ta trong những năm qua nhưng đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn thách thức từ các quan hệ quốc tế sẽ tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta trong thời gian tới, vì vậy việc cập nhật bổ sung thêm các kiến thức về ngoại giao và hôi nhập quốc tế cho cán bộ là cần thiết nhằm thúc đẩy các hoạt động đối ngoại của tỉnh ta trong thời gian tới.

Hội nghị được nghe các đồng chí giảng viên của Bộ ngoại giao và của Tỉnh ủy truyền đạt 3 phần kiến thức mới là: cập nhật các kiến thức và lý luận về công tác ngoại giao của nước ta trong tình hình mới; các thuận lợi và các nguy cơ phải đối mặt. Tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế; các quy định mới của Hiến pháp sửa đổi 2013 về đối ngoại; quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình số 27 ngày 05/9/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị

  • Nguồn: Lê Đức Cường - Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi