Tin tức > Bản tin đối ngoại
TỌA ĐÀM HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng: 09/02/2015 - Số lần xem: 1246

“Hội nhập quốc tế - Một số vấn đề đặt ra với nước ta từ năm 2015” là chủ đề buổi tọa đàm sáng ngày 06/02/2015, do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đồng chủ trì buổi tọa đàm nhằm thảo luận đến các  thông tin mới nhất liên quan đến quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hình thành cộng đồng ASEAN 2015 và một số Hiệp định thương mại Quốc tế mà Việt Nam ký kết có hiệu lực hoặc đang tham gia đàm phán.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thông tin vài nét về thế giới và khu vực. Theo đó, tình hình an ninh thế giới năm 2014 diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen và xu hướng này có thể còn tiếp tục trong năm 2015. Vì vậy, để tranh thủ những cơ hội thuận lợi và khắc phục những khó khăn hạn chế, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần phải nhận thức đầy đủ, nắm bắt, tận dụng kịp thời cơ, chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện thành công hội nhập kinh tế quốc tế.

Để thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập, liên kết kinh tế quốc tế của các địa phương và doanh nghiệp trong giai đoạn mới, Bộ Ngoại giao yêu cầu triển khai một số biện pháp sau

Thứ nhất: đổi mới cách nghĩ, cách làm trong các hoạt động hội nhập, liên kết kinh tế theo hướng “chủ động tham gia, tích cực đề xuất và đóng góp”.

Thứ hai: tích cực tham gia đầu tư và triển khai các dự án xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập sâu rộng.

Thứ ba: tổ chức các khóa đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về hội nhập và kỹ năng hội nhập, quản trị theo hướng toàn cầu hóa, nâng cao năng lực sáng tạo, đặc biệt là kiến thức về thương mại quốc tế…

Thứ tư: theo dõi, dự báo tình hình nhằm vừa xây dựng năng lực vừa kịp thời phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài vận động, đấu tranh với các biện pháp bảo hộ, phòng vệ thương mại của các đối tác thương mại.

Thứ năm: tích cực đóng góp vào việc thực hiện các cam kết của đất nước về hội nhập kinh tế, thực hiện các FTA với 64% dân số toàn cầu và tham gia các hoạt động lớn về hội nhập kinh tế.

Thứ sáu: củng cố và đổi mới các cơ chế phối hợp liên ngành giữa các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp với nhau và với các Bộ, ngành hữu quan, phù hợp với những chuyển biến nhanh chóng của tình hình và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nước ta.

Cũng tại buổi tọa đàm, các báo cáo viên của Bộ Ngoại giao đã thông tin, trao đổi thêm về các chủ đề cần thiết, gợi mở ý tưởng để các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng định hướng và triển khai hiệu quả hơn các hoạt động đa phương trong thời kỳ mới như: Cộng đồng ASEAN - Cơ hội và thách thức đối với các tỉnh thành; Hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn mới – những vấn đề đối với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam; Thách thức đối với cải cách hành chính và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và một thế giới đang biến đổi.

  • Nguồn: Nguyễn Văn Khánh - Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi