Tin tức > Bản tin đối ngoại
[video] Phim tài liệu - Dấu ấn Đối ngoại Việt Nam
Ngày đăng: 14/02/2014 - Số lần xem: 2987

Năm 2013, Việt Nam đã để lại những dấu ấn ngoại giao đáng ghi nhận trong cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước, có thể thấy, hoạt động đối ngoại đã được triển khai sâu rộng và đã đem lại những kết quả cụ thể. Không chỉ góp phần tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển đất nước, tranh thủ nguồn lực cho công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa mà còn hỗ trợ bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Năm 2013 là năm ghi những dấu ấn quan trọng trong hoạt động đối ngoại Việt Nam với những thành tựu mang tính toàn diện trên cả 3 mục tiêu là phát triển, an ninh và vị thế. Quan hệ đối ngoại được thúc đẩy trên mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng, văn hóa… với nhiều đối tác ở mọi châu lục, cả quan hệ song phương lẫn quan hệ đa phương.

 

Xem Video 1:

 

Xem Video 2:

 

  • Nguồn: VTV
Phản hồi