Tin tức > Chức năng nhiệm vụ
 • Chức năng, nhiệm vụ của phòng Biên giới
  Ngày đăng: 30/07/2012

  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Biên giới: 1. Chức năng: Phòng Biên giới là phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh; công tác phân giới cắm mốc biên giới. 2. Nhiệm...

 • Chức năng, nhiệm vụ của phòng Chính trị, Kinh tế quốc tế
  Ngày đăng: 30/07/2012

  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Chính trị, Kinh tế quốc tế 1. Chức năng: Phòng Chính trị, Kinh tế quốc tế là phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công tác phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Đắk...

 • Chức năng, nhiệm vụ của phòng Lễ tân Ngoại giao
  Ngày đăng: 30/07/2012

  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Lễ tân Ngoại giao: 1. Chức năng: Phòng Lễ tân Ngoại giao là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu và giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng lễ tân nhà nước đối với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh, các...

 • Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở Ngoại vụ
  Ngày đăng: 30/07/2012

  Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở: 1. Chức năng: Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua-khen thưởng, kỷ luật; ứng dụng công nghệ thông tin;...

Công tác ngoại vụ
Cải cách dịch vụ công vì mục tiêu hiệu quả
Ngày đăng: 28/09/2018

Dịch vụ công (DVC) phục vụ các nhu cầu cơ bản, thiết yếu chung của người dân nhằm mục tiêu hiệu quả và công bằng, không vì mục tiêu lợi nhuận. DVC là những dịch vụ mà chỉ cơ quan công quyền mới đủ tư cách và điều kiện để làm, liên quan đến an ninh quốc gia và lợi ích chung của đất nước. Với trách nhiệm của mình, Nhà nước cũng trực tiếp cung ứng các loại dịch vụ ở các địa bàn, các...

Hỏi đáp
 • Hỏi:Xin hỏi những điều kiện nào và những ai được làm hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao Trả lời:

  Hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc một trong những diện sau đây:

  1. Cán bộ, công chức nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của cơ quan Nhà nước.

  2. Cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của doanh nghiệp.

  3. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  4. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của các tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm tại Thông tư Số 03/2016/TT-BNG ngày 30/06/2016 của Bộ Ngoại giao

 • Hỏi:

  Người nước ngoài muốn mở một công ty thương mại xuất nhập khẩu về lĩnh vực nông sản thì có thể trực tiếp đứng tên thành lập công ty không? Nếu có, liệu có hạn chế gì với người nước ngoài hay không? Xin cám ơn!

  Trả lời:

  Căn cứ vào khoản 1, Điều 13, Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì bạn của anh chị hoàn toàn có quyền thành lập công ty TNHH tại Việt Nam.

  Theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư