Ngày T.Gian Nội dung Thực hiện Địa điểm
 • Thứ 2
  19/11/2018
  Chiều
  14:00
  Họp giao ban Lãnh đạo Sở, Các Trưởng phòng
  Phòng họp Sở Ngoại vụ
 • Thứ 2
  19/11/2018
  Chiều
  15:00
  Họp Chi bộ Đảng viên
  Phòng họp Sở Ngoại vụ
 • Thứ 3
  20/11/2018
  Chiều
  14:00
  họp Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông Dương Huy Toàn
  Phó Giám đốc
  Phòng họp số 01 - Văn phòng UBND tỉnh
 • Thứ 4
  21/11/2018
  Sáng
  09:00
  Làm việc với Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn Đắk Nông Nguyễn Văn Khánh
  Trưởng phòng HTQT
  Phòng họp Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn -xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô
 • Thứ 5
  22/11/2018
  Chiều
  14:00
  Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2018 Dương Huy Toàn
  Phó Giám đốc
  Phòng họp trực tuyền - Văn phòng UBND tỉnh
 • Thứ 6
  23/11/2018
  Sáng
  07:30
  tham dự Hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng Võ Thái Lâm; Nguyễn Thanh Tuấn
  Hội trường 200 chỗ, Trung tâm Hội nghị tỉnh
 • Cơ quan thông báo: Đề nghị cán bộ, công chức trong cơ quan tăng cường công tác lập hồ sơ công việc và lưu hồ sơ theo quy định