Hỏi đáp

Hỏi

Người hỏi: Nguyễn Thanh Hải
Ngày tháng: 26/09/2018
Tiêu đề: Làm hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao
Nội dung: Xin hỏi những điều kiện nào và những ai được làm hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao

Đáp

Họ và tên/Cơ quan: Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông
Nội dung trả lời:

Hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc một trong những diện sau đây:

1. Cán bộ, công chức nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của cơ quan Nhà nước.

2. Cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của doanh nghiệp.

3. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của các tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại Thông tư Số 03/2016/TT-BNG ngày 30/06/2016 của Bộ Ngoại giao


GỬI CÂU HỎI
Lưu ý: Cần điền thông tin liên lạc chính xác để nhận được câu trả lời sớm nhất qua địa chỉ bạn cung cấp