Tin tức > Lịch sử hình thành
Lịch sử hình thành Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng: 22/08/2018 - Số lần xem: 375

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên đơn vị: Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường 23/3 phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02613.547.775     Fax: 02613.547.526

Địa chỉ trang tin điện tử: sngv.daknong.gov.vn

II. Đặc điểm, tình hình

a. Quá trình thành lập:

Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông được thành lập năm 2010, tiền thân là Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ra đời trước yêu cầu và tình hình hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nét mới trong công tác đối ngoại lúc này không chỉ tập trung vào lĩnh vực chính trị mà đã chuyển mạnh sang hướng phục vụ hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Song song với việc duy trì các mối quan hệ thường xuyên với các đối tác truyền thống, các mối quan hệ với các đối tác mới đang ngày càng được quan tâm và phát triển và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại đã thực sự đi vào chiều sâu.

Do vậy để đảm bảo các về hoạt động đối ngoại cũng như công tác quản lý trên địa bàn tỉnh, ngày 21 tháng 5 năm 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định số 678/QĐ-UBND, ngày 21/05/2010 về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước, trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ đã có Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ văn bản này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông.

b. Cơ cấu tổ chức:

- Cơ sở pháp lý để thành lập đơn vị và các đơn vị trực thuộc:

+ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2015 của liên Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND, ngày 08/8/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông.

- Số lượng các phòng trực thuộc: Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND, ngày 08/8/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông, trong đó quy định cơ cấu tổ chức gồm 05 phòng làm việc, gồm:

+ Văn phòng Sở;

+ Thanh tra Sở;

+ Phòng Hợp tác quốc tế;

+ Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài;

+ Phòng Quản lý biên giới.

c. Về biên chế:

- Về biên chế hành chính của Sở Ngoại vụ được tỉnh giao là 22 biên chế. Hiên tại, Sở Ngoại vụ đã tuyển dụng đủ 22 biên chế hành chính và 03 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 01 hợp đồng thời vụ. Tổng số cán bộ, công chức và người lao động hiện có tính đến hiện tại là 26 người trong đó trình độ thạc sỹ 8 người và đại học 13 người.

- Chi bộ Sở Ngoại vụ có 21 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ trong đó có 10 đảng viên nữ, dân tộc thiểu số 01 đảng viên; về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ: 08; đảng viên, đại học: 11 đảng viên, trung cấp 1 đảng viên, 1 đảng viên lái xe. Về lý luận chính trị: cao cấp 08 đồng chí và 01 đồng chí đang học cao cấp, trung cấp 03 đồng chí và 01 đồng chí đang học trung cấp lý luận chính trị.

- Ban chấp hành Công đoàn Sở có 01 chủ tịch công đoàn, 01 phó chủ tịch kiêm Trưởng ban nữ công và 01 ủy viên công đoàn;

- Chi đoàn có 01 Bí thư; 01 Phó Bí thư và 01 Ủy viên Ban chấp hành.

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi
Tin cùng lĩnh vực