Tin tức > Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ tổ chức Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Ngày đăng: 24/04/2013 - Số lần xem: 17989

 * Vị trí và chức năng của Sở Ngoại vụ.

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (sau đây gọi chung là công tác đối ngoại) trên địa bàn tỉnh; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Ngoại vụ có chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy (thông qua Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh) về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh; tổ chức quản lý công tác đối ngoại Đảng tại tỉnh theo quy định của Đảng.

3. Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

sdtc_sngv

BAN GIÁM ĐỐC

 

- Giám đốc

Ông Hoàng Công Thắng 

- Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Đình Nghĩa

 

Ông Dương Huy Toàn

Bà Nguyễn Thị Chín

 

  

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi