Tin tức > Công tác Lãnh sự
Miễn thị thực cho Việt kiều và gia đình
Ngày đăng: 31/10/2015 - Số lần xem: 1916

Ngày 24 tháng 9 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2015/NĐ-CP  quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam. Nghị định trên của Chính phủ một lần nữa khẳng định rõ quan điểm xem cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện rõ tinh thần hội nhập của đất nước, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đây là một cơ hội tốt để cộng đồng Việt kiều có điều kiện trở về quê hương một cách thuận tiện và góp phần tích cực xây dựng quê hương đất nước.

Đối tượng áp dụng:

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 Điều kiện để được miễn thị thực đối với các đối tượng trên:

- Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 01 năm.

- Có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

- Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Điều 21 và Điều 28 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, để giải quyết miễn thị thực thì nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài; Còn đối với người đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu cấp giấy miễn thị thực thì nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Hồ sơ bao gồm:

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực kèm theo 02 ảnh (01 ảnh dán vào tờ khai).

- Giấy tờ chứng minh thuộc diện cấp giấy miễn thị thực:

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau đây: giấy khai sinh, quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam, giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó;

+ Người nước ngoài nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam ở nước ngoài;

+ Trường hợp không có giấy tờ chứng minh là người Việt nam ở nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài căn cứ vào giá trị giấy tờ của người đề nghị trong đó có ghi đương sự là người gốc Việt Nam để xem xét, quyết định việc tiếp nhận hồ sơ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2015 và thay thế cho Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và Quyết định số 10/2012/QĐ/TTg ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế miễn thị thực ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg.

  • Nguồn: Lãnh sự Việt kiều
Phản hồi