Tin tức > Cải cách hành chính
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Ngày đăng: 09/08/2016 - Số lần xem: 9543

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Công văn số 2853/UBND-TD ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thống kê và công khai lịch tiếp công dân, Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân lịch tiếp công dân như sau:

Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút 

Địa điểm tiếp công dân:

Tại trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông, địa chỉ: Đường 23/3 phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được biết./.

Xem Quy chế tiếp công dân của Sở Ngoại vụ

  • Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Phản hồi