Tin tức > Thông tin KT-VH-XH
Đảng bộ xã Đăk Wil lãnh đạo nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới
Ngày đăng: 03/10/2016 - Số lần xem: 477

Xã Đăk Wil là một xã biên giới của huyện Cư Jut. Xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 42.073 ha với hơn 9.400 hộ dân bao gồm 11 dân tộc định cư trong 17, thôn buôn, trong đó có 2 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể trong huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, xã đã từng bước khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng. Đặc biệt là một xã biên giới, xã đã thường xuyên quán triệt quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới, tham gia bảo vệ đường biên mốc giới tại địa phương.

Nhờ quán triệt và nhận thức đẩy đủ quan điểm của Đảng về bảo vệ và thực hiện chủ quyền quốc gia trong sự nghiệp đôi mới, về Luật Biên giới quốc gia, hiểu sâu sắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, bảo vệ và thực hiện chủ quyền quốc gia luôn gắn với phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa xã hội lành mạnh; thực hiện phương châm đồng thời cũng là quan điểm của Đảng là xâu dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, trong thời gian qua, Đảng bộ xã Đăk Wil đã lãnh đạo quần chúng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đặc biệt là với lực lượng Biên phòng, tham gia bảo vệ và quản lý biên giới tại địa bàn.

Để làm tốt việc này, trước hết Đảng bộ đã quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, làm tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tính tại thời điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã có 240 đảng viên, sinh hoạt tại 23 chi bộ, trong đó có 17 chi bộ thôn buôn. Đảng bộ luôn duy trì sinh hoạt chi bộ đinh kỳ và sinh hoạt theo các chuyên đề, qua sinh hoạt, Đảng bộ chú trọng lãnh đạo tốt công tác tư tưởng chính trị trong đảng bộ và trong quần chúng nhân dân. Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết của các cấp đảng đặc biệt là các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện rất kịp thời với đầy đủ các thành phần tham gia. Bên cạnh đó, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ lãnh đạo thành nếp sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ, của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Nhờ đó, công tác xây dựng đảng đã đạt những thành tích đáng phấn khởi. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ đã kết nạp mới 75 đảng viên. Từ chỗ đầu nhiệm kỳ trước có 6/22 chi bộ phải tăng cường đảng viên từ nơi khác đến thì từ năm 2013, 23/23 chi bộ đã có đảng viên tại chỗ. Đội ngũ cán bộ cũng ngày càng được tăng cường, củng cố đủ về số lượng, mạnh về chất lượng toàn diện trên các mặt phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn. Chỉ tính trong nhiệm kỳ 2010 -2015, Đảng bộ đã cử 36 lượt cán bộ đi học các lớp sơ cấp, trung cấp lý luận, nghiệp vụ chuyên môn trong đó có 15 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị, 6 học trung cấp chuyên môn, cán bộ học hệ cao đẳng và đại học.

Qua phân loại tổ chức Đảng, có trên 30% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, giảm thiểu tổ chức đảng yếu kém cũng như giảm thiểu số đảng viên vi phạm tư cách hàng năm.

Công tác xây dựng chính quyền, lãnh đạo các đoàn thể cũng được Đảng bộ thường xuyên tăng cường bảo đảm thực hiện đúng phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Mặt trận Tổ quốc xã có 33 thành viên, đã phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lãnh đạo tốt cuộc vận động “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thường xuyên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, qua đó lắng nghe tâm tư, tình cảm, các kiến nghị đề xuất của cử tri, giúp Đảng bộ kịp thời lãnh đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp thiệt của nhân dân cũng như kịp thời sử đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Các đoàn thể nhân dân như Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh…cũng đã phát huy vai trò của tổ chức và được đánh giá là tổ chức vững mạnh, vững mạnh trong sạch.

Là một xã biên giới, Đảng bộ đã nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong việc lãnh đạo toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, tham gia tổ tự quản  bảo vệ đường biên mốc giới trên địa bàn.

Bên cạnh việc thường xuyên củng cố, kiện toàn biên chế lực lượng dân quân, quân dự bị động viên đúng về số lượng, đảm bảo về chất lượng chính và độ tin cậy,  Đảng bộ đã lãnh đạo duy trì đủ quân số, thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tại chỗ cũng như dân quân thương trực nhằm nâng cao năng lực, kỷ chiến thuật cho cán bộ, chiến sỹ, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tác chiến khi có tình huống cấp thiết xảy ra.

Nhận thức đầy đủ vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ và quản lý biên giới, Đảng bộ đã thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy, của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng Bộ đội biên phòng, Sở Ngoại vụ thường xuyên chăm lo, giáo dục, phổ biến pháp luật về quản lý và bảo vệ biên giới trên địa bàn.

Nhờ đó trong thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ biên giới trên địa bàn được giữ vững, không có tình trạng vượt biên trái phép, không có buôn lậu qua biên giới xảy ra. Nhân dân trong xã nắm rõ qui chế khu vực biên giới, bảo vệ tốt đường biên, cột mốc, mốc dấu tại đại bàn.

Qua công tác lãnh đạo toàn dân tham gia quản lý bảo vệ biên giới, Đảng bộ đã rút ra bài học kinh nghiệm đó là: Chăm lo xây dựng tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm Đảng bộ đủ năng lực lãnh đạo quần chúng nhân dân giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế, phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chăm lo xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa tinh thần, tạo nên sức mạnh đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thế lực và các thủ đoạn chia rẻ đoàn kết dân tộc. Đặc biệt là quán triệt đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, về vai trò của quần chúng nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung cũng như vài trò to lớn của quần chúng nhân dân biên giới trong quản lý và bảo vệ biên giới.

Phát huy những kết quả đã được, và từ những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, Đảng bộ xã Đăk Wil đã xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của xã trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần vào sự nghiệp quốc phòng toàn dân nói chung cũng như vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

  • Nguồn: Tư Minh Khánh
MyPassion
Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên bình luận tin này

Phản hồi