Tin tức > Chức năng nhiệm vụ
 • Chức năng, nhiệm vụ của phòng Biên giới
  Ngày đăng: 30/07/2012

  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Biên giới: 1. Chức năng: Phòng Biên giới là phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh; công tác phân giới cắm mốc biên giới. 2. Nhiệm...

 • Chức năng, nhiệm vụ của phòng Chính trị, Kinh tế quốc tế
  Ngày đăng: 30/07/2012

  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Chính trị, Kinh tế quốc tế 1. Chức năng: Phòng Chính trị, Kinh tế quốc tế là phòng chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công tác phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Đắk...

 • Chức năng, nhiệm vụ của phòng Lễ tân Ngoại giao
  Ngày đăng: 30/07/2012

  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Lễ tân Ngoại giao: 1. Chức năng: Phòng Lễ tân Ngoại giao là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu và giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng lễ tân nhà nước đối với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh, các...

 • Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở Ngoại vụ
  Ngày đăng: 30/07/2012

  Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở: 1. Chức năng: Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua-khen thưởng, kỷ luật; ứng dụng công nghệ thông tin;...

Công tác ngoại vụ
Cải cách dịch vụ công vì mục tiêu hiệu quả
Ngày đăng: 28/09/2018

Dịch vụ công (DVC) phục vụ các nhu cầu cơ bản, thiết yếu chung của người dân nhằm mục tiêu hiệu quả và công bằng, không vì mục tiêu lợi nhuận. DVC là những dịch vụ mà chỉ cơ quan công quyền mới đủ tư cách và điều kiện để làm, liên quan đến an ninh quốc gia và lợi ích chung của đất nước. Với trách nhiệm của mình, Nhà nước cũng trực tiếp cung ứng các loại dịch vụ ở các địa bàn, các...

Hỏi đáp
 • Hỏi:Tôi muốn nộp thủ tục hành chính về xin người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh trên môi trường mạng nhưng sao không tìm thấy trên web cung cấp? Trả lời:

  Cảm ơn bạn đãn quan tâm.

  Tính đến ngày 02/5/2018 Sở Ngoại vụ không còn thủ tục hành chính theo Quyết định số 653/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

  Để được hướng dẫn cụ thể về vấn đề người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh bạn vụ lòng liên hệ phòng Lãng sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn. Số điện thoại 02613.547.106

 • Hỏi:Xin hỏi những điều kiện nào và những ai được làm hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao Trả lời:

  Hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc một trong những diện sau đây:

  1. Cán bộ, công chức nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của cơ quan Nhà nước.

  2. Cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của doanh nghiệp.

  3. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  4. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của các tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm tại Thông tư Số 03/2016/TT-BNG ngày 30/06/2016 của Bộ Ngoại giao