Văn bản > Sở ban hành > Quyết định

Quy chế tổ chức và thực hiện tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
318/QĐ-SNGV Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông 16/05/2017

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Ngoại vụ

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
16/QĐ-SNGV Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông 04/01/2019

Sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
171/QĐ-SNGV Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông 21/03/2017

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
112/QĐ-SNGV Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông 17/03/2016

Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử tiếng Anh Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
537/QĐ-SNGV Sở Ngoại vụ 06/10/2015

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điển tử tiếng Anh Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
538/QĐ-SNGV Sở Ngoại vụ 06/10/2015

Thanh lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử tiếng Anh của Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
526/QĐ-SNGV Sở Ngoại vụ 19/06/2015

Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
553/QĐ-SNGV Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông 19/11/2013

Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
551/QĐ-SNGV Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông 19/11/2013

Ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông

Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Tải về
552/QĐ-SNGV Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông 19/11/2013
Tra cứu hệ thống văn bản việt nam
Ký hiệu Trích yếu Tải về
3636/BGTVT-QLXD Công văn 3636/BGTVT-QLXD nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành No
4314/TCT-CS Công văn số 4314/TCT-CS về việc khấu hao tài sản cố định trong thời gian doanh nghiệp cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành
07/2008/QÐ-UBDT Quyết định 07/2008/QĐ-UBDT sửa đổi Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” được kèm theo Quyết định 03/2008/QĐ-UBDT do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
3945/QÐ-BGTVT Quyết định 3945/QĐ-BGTVT năm 2009 ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Quyết định 1315/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2382/LÐTBXH-TL Công văn số 2382/LĐTBXH-TL ngày 23 tháng 07 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với công nhân ghi đồng hồ và thu tiền nước
4879/TCT-CS Công văn 4879/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng, thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
21/2006/QÐ-UBND Quyết định 21/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của tỉnh Gia Lai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
20/2012/QÐ-TTg Quyết định 20/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành No
354/VPB3 Công văn số 354/VPB3 về việc thông báo việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát do Văn phòng Bộ Y tế ban hành
2161/TTg-KTN Công văn 2161/TTg-KTN về bố trí vốn thanh toán cho Dự án mua nhà làm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3373/TCT-PCCS Công văn số 3373/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm xuất hóa đơn ghi lùi ngày tại thời điểm doanh nghiệp xuất hóa đơn cho người mua hàng thì 60 số hóa đơn vẫn còn trong kho của cơ quan thuế
54/2008/NÐ-CP Nghị định 54/2008/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
07/CT-UBND Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2007 về tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, dịch vụ và phục vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành
64/2001/QÐ-BKHCNMT Quyết định 64/2001/QĐ-BKHCNMT về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
122/SL Sắc lệnh số 122/SL về việc bổ khuyết Sắc lệnh số 26-4-1949 về việc truy tố những vụ phạm pháp về thể lệ mậu dịch do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành
2087/TCHQ-GSQL Công văn số 2087/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng lúa mì
148/TCHQ-KTTT Công văn 148/TCHQ-KTTT miễn thuế hàng quà tặng do Tổng cục Hải quan ban hành No
137-QLTT-TW Công văn về việc quản lý thị trường thuốc chữa bệnh
2648/BXD-VLXD Công văn 2648/BXD-VLXD bổ sung mỏ đá granit tỉnh Nghệ An vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành
3222/QÐ-BYT Quyết định 3222/QĐ-BYT ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2180/QÐ-TTg Quyết định 2180/QĐ-TTg năm 2009 thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
108/TTÐTBD-ÐTBD Công văn 108/TTĐTBD-ĐTBD về chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính do Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ban hành
48-SL Sắc lệnh cho phép lưu hành trong toàn cõi Việt nam những giấy bạc Việt nam 1đ, 5d, 10đ, 20đ, 50đ, 100đ, 500đ
580/2006/QÐ-UBND Quyết định 580/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng đường nội thị (nhánh HN10) thị trấn Từ Sơn, huyện Từ Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành