Ngày T.Gian Nội dung Thực hiện Địa điểm
 • Thứ 2
  20/11/2017
  Sáng
  07:30
  Tham dự Hội thảo khoa học về xây dựng Công viên địa chất núi lửa tại tỉnh Đắk Nông Hoàng Công Thắng
  Giám đốc
  Hội trường UBND tỉnh
 • Thứ 3
  21/11/2017
  Chiều
  14:00
  Dự họp với Đoàn công tác của Đại sứ quán Đan Mạch để giới thiệu về Chương trình cho vay vốn ưu đãi của Đan Mạch (Chương trình DBF) Dương Huy Toàn
  Phó Giám đốc
  Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh
 • Thứ 3
  21/11/2017
  Chiều
  14:00
  Tập huấn phần mềm Một cửa Võ Thái Lâm - Phó Chánh VP,; Nguyễn Thanh Tuấn Chuyên viên VP
  Vnpt tỉnh Đắk Nông
 • Thứ 4
  22/11/2017
  Chiều
  13:30
  Báo cáo Thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của các cơ quan Nguyễn Thị Chín Phó Giám đốc; Nguyễn Văn Khánh chánh Văn phòng; Võ Thái Lâm Phó Chánh Văn phòng
  Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
 • Thứ 4
  22/11/2017
  Sáng
  08:00
  Tham dự khóa tập huấn nghiệp vụ xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 Võ Thái Lâm
  Phó Chánh Văn phòng
  Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông
 • Cơ quan thông báo: Giao đ/c Vũ Thị Thu Hiền (Chuyên viên VP) hoàn thành: Lập hồ sơ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2017
 • Cơ quan thông báo: Giao đ/c Nguyễn Văn Khánh (Chánh Văn phòng) hoàn thành: Báo cáo Kết quả công tác năm 2017 của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Nông trước ngày 30/11/2017
 • Cơ quan thông báo: Giao đ/c Võ Thái Lâm hoàn thành việc Chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn thanh tra về bí mật nhà nước trước ngày 27/11/2017
 • Cơ quan thông báo: Giao đ/c Nguyễn Văn Khánh (Chánh Văn phòng) hoàn thành: Thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của các cơ quan trước ngày:22/11/2017