Ngày T.Gian Nội dung Thực hiện Địa điểm
 • Thứ 2
  16/07/2018
  Sáng
  07:30
  Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ được quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm 2020 - 2025, 2021 - 2026 Dương Huy Toàn ; Trần Văn Khang
  Trung tâm Hội nghị tỉnh
 • Thứ 2
  16/07/2018
  Sáng
  07:00
  Tham gia với đoàn khảo sát thực địa của UNESCO để trao đổi với đoàn về quá trình xây dựng Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông Nguyễn Thị Kim Loan
  Trưởng phòng LS
  Theo lịch trình đoàn công tác
 • Thứ 2
  16/07/2018
  Sáng
  07:30
  Tập huấn lớp đào tạo nâng cao kỹ năng về ATANTT (05 ngày từ 16/7 đến 20/7) Nguyễn Thanh Tuấn
  Chuyên viên
  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Thứ 2
  16/07/2018
  Chiều
  14:00
  Họp giao ban định kỳ Hoàng Công Thắng
  Giám đốc
  Sở Ngoại vụ
 • Thứ 4
  18/07/2018
  Sáng
  07:30
  Dự hội nghị học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) Nguyễn Đình Nghĩa
  Phó Giám đốc
  Hội trường 300 chỗ - Trung tâm Hội nghị tỉnh
 • Thứ 4
  18/07/2018
  Chiều
  18:00
  Tổng duyệt Lễ Khai mạc Chương trình Đắk Nông - Mùa Bơ chín Dương Huy Toàn
  Phó Giám đốc
  Đảo nổi, Hồ Gia Nghĩa
 • Thứ 5
  19/07/2018
  Chiều
  20:00
  Dự Khai mạc chương trình Đắk Nông mùa bơ chín Dương Huy Toàn
  Phó Giám đốc
  Hồ Gia Nghĩa
 • Thứ 5
  19/07/2018
  Chiều
  18:00
  dự bữa cơm thân mật Hoàng Công Thắng
  Giám đốc
  Nhà khách tỉnh Đắk Nông