Ngày T.Gian Nội dung Thực hiện Địa điểm
 • Thứ 2
  19/03/2018
  Chiều
  15:00
  Tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng Hoàng Công Thắng
  Giám đốc
  Khách sạn DIAMOND PALACE Lô 02 + 03 Khu Đảo xanh, đường Trần Thị Lý, tp. Đà Nẵng
 • Thứ 2
  19/03/2018
  Sáng
  07:30
  Tập huấn chế độ kế toán HCSN và quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Dương Huy Toàn
  Phó Giám đốc
  Hội trường 300 chổ - Trung tâm Hội nghị tỉnh
 • Thứ 3
  20/03/2018
  Sáng
  07:30
  Tập huấn chế độ kế toán HCSN và quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị (1,5 ngày) Trần Hoàng Sỹ
  Kế toán
  Hội trường 300 chỗ, Trung tâm hội nghị tỉnh.