Ngày T.Gian Nội dung Thực hiện Địa điểm
 • Thứ 3
  19/03/2019
  Sáng
  08:00
  Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) Dượng Huy Toàn
  Phó Giám đốc
  Phòng Giao ban trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 • Thứ 3
  19/03/2019
  Chiều
  14:30
  Họp giao ban định kỳ Hoàng Công Thắng
  Giám đốc
  Sở Ngoại vụ
 • Thứ 5
  21/03/2019
  Sáng
  07:30
  Dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương Hoàng Công Thắng
  Giám đốc
  Hội trường Tỉnh ủy
 • Thứ 6
  22/03/2019
  Sáng
  07:00
  Dự Lễ Khai mạc và Bế mạc giải Việt dã tỉnh Đắk Nông lần thứ XIV Dượng Huy Toàn
  Phó Giám đốc