Ngày T.Gian Nội dung Thực hiện Địa điểm
 • Thứ 5
  18/01/2018
  Sáng
  07:30
  dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Nguyễn Đình Nghĩa
  Phó Giám đốc
  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh