Ngày T.Gian Nội dung Thực hiện Địa điểm
 • Thứ 3
  21/05/2019
  Chiều
  12:30
  Diễn tập Chính thức KVPT Đắk Glong Nguyễn Đình Nghĩa
  Phó Giám đốc
  Hội trường UBND huyện Đắk Glong