Hỏi đáp

Hỏi

Người hỏi: Nguyễn Thị Tuyết
Ngày tháng: 22/11/2018
Tiêu đề: Thủ tục hành chính
Nội dung: Tôi muốn nộp thủ tục hành chính về xin người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh trên môi trường mạng nhưng sao không tìm thấy trên web cung cấp?

Đáp

Họ và tên/Cơ quan: vothailam
Nội dung trả lời:

Cảm ơn bạn đãn quan tâm.

Tính đến ngày 02/5/2018 Sở Ngoại vụ không còn thủ tục hành chính theo Quyết định số 653/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.

Để được hướng dẫn cụ thể về vấn đề người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh bạn vụ lòng liên hệ phòng Lãng sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn. Số điện thoại 02613.547.106


GỬI CÂU HỎI
Lưu ý: Cần điền thông tin liên lạc chính xác để nhận được câu trả lời sớm nhất qua địa chỉ bạn cung cấp